Родителски срещи

Родителска среща на учениците от 5,6,7,8 и 12 класове - 8 септември 2016 г. от 18.30 часа


Спортно училище "Св. Климент Охридски"