Начало на ІІ учебен срокЗимен тренировъчен лагер за ученици от V -VІІІ клас 24.01.2015- 03.02.2015

Обучение по вид спорт за ученици от ІХ-ХІІ клас 19.01.2015-30.01.2015Начало на ІІ учебен срок  04.02.2015
 
 
 
 

Спортно училище "Св. Климент Охридски"