Родителски срещи

На 3 септември 2014 год. от 18 часа ще се проведат родителски срещи на 5 а, 6а, 7а, 7б, 8а, 9а, 9б класове

Спортно училище "Св. Климент Охридски"