Зимен тренировъчен лагер

За учениците от V - VІІІ и ХІІ клас от 25.01.2014 до 04.02.2014.
Начало на ІІ срок - 05. 02.2014 г.

Спортно училище "Св. Климент Охридски"