Обучение по вид спорт за учениците от ІХ , Х и ХІ клас

От 18.01.2014 до 31. 01.2014 г.
Зимна ваканция от 01.02.2014 до 04. 02.2014 г.
Начало на ІІ срок - 05. 02.2014 г.

Спортно училище "Св. Климент Охридски"