ИКТ в училище

Във връзка с програмата на МОН „ИКТ в училище“ СУ “Св. Климент Охридски“ очаква оферти на адрес: sportno_uchiliste_vr@abv.bg в срок до 5. ноември 2013 г.


Спортно училище "Св. Климент Охридски"