Родителски срещи

Родителска среща за 5-8 клас 4.09.2013 г. от 18 часа


Родителска среща за 9-11 клас 9.09.2013 г. от 18 часа


Родителска среща за 12 клас 9.09.2013 г. от 18:30 часа


Спортно училище "Св. Климент Охридски"