Стипендии

СУ "Св. Климент Охридски" отпуска стипендии на ученици в дневна форма на обучение след завършено основно образование на основание Постановление  №33 на Министерския съвет от 15. 02. 2013 г.
Вътрешните правила за условията за получаване на стипендии на ученици на СУ  "Св. Климент Охридски" вижте тук.

Спортно училище "Св. Климент Охридски"