Обучение по безопасност на движението

На 13 ноември 2012 г.  от 10.00 ч в Спортно училище "Св. Климент Охридски"  ще се проведе обучение по БДП със служители на "Пътна полиция " -  Враца за учениците от V до VІІІ клас.


Спортно училище "Св. Климент Охридски"