Общински поход - събор до Местността "Речка-2012"

Поход - събора в м. Речка ще се проведе на 13.10. 2012 г. от 8.00 часа.

Сборен пункт паметника "Лъвчето" при старата ЖП гара.


Спортно училище "Св. Климент Охридски"