Денят на толерантността в Спортно училище

 
Днес, 16 ноември 2020 година, учениците от 5 клас изразиха своето послание "Нека бъдем толерантни! Светът е за всички!"
 

Спортно училище "Св. Климент Охридски"