15 ноември 2020 г. – Световен ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

 

15 ноември 2020 г. – Световен ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

С решение на Генералната асамблея на ООН от 2005 г., всяка трета неделя на месец ноември, е определена за Световен ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. 

Допълнителна информация може да получите на сайта на кампанията

https://worlddayofremembrance.org/

 


Спортно училище "Св. Климент Охридски"