Сертификати от национално онлайн оценяване на дигитални компетентности

Спортно училище "Св. Климент Охридски"