Европейски ден на спорта в училище - 29 септември 2017 г

Спортно училище "Св. Климент Охридски"