Инициатива "Да изчистим България заедно"

Спортно училище "Св. Климент Охридски"