Математика за всеки

Изява на тема   «Математика за всеки»  по проект "Твоят час" се проведе на 08. 06.2017 г. Целта на проявата беше да покаже, че математиката може да бъде интересна, достъпна и забавна. Учениците бяха разделени на три отбора. Всеки отбор трябваше да реши 13 задачи. Толкова задачи бяха зададени и на публиката. Жури оценяваше верността на отговорите на отборите и присъждаше точки. На изявата присътваха ученици от други класове и учители.

 


Спортно училище "Св. Климент Охридски"