Изява по проект "Твоят час"

На 6.06.2017 г. се проведе изява "Знам и мога повече" на клуб Стъпка напред в информационните технологии.

Изявата включваше:

презентация на тема "Съвременни периферни устройства"

игра с публиката - решаване на кръстословица в област Интернет

викторина между Отбора на Знаещите и Отбора на Можещите в област Електронни таблици

Гости на изявата бяха г-жа Велкова -директор на училището, г-жа Генова зам. директор, г-жа Керефейска, г-жа Генчева, г-жа Иванова и ученици


Спортно училище "Св. Климент Охридски"