Регионални игри по футбол и народна топка "Спешъл Олимпикс България"

На 4 май 2017г във Враца проведоха Регионални игри по футбол и народна топка за деца с и без интелектуални затруднения, в рамките на Кампанията "Да играем заедно" на "Спешъл Олимпикс България" и Община Враца. Инициативата се провежда за 14-ти път в Пловдив, Хасково, Бургас, Добрич и Разград, а във Враца "Да играем заедно" се реализира за трети пореден път.

Ученици на Спортно училище „Св. Климент Охридски” взеха участие в тyрнира по футбол на малки врати. Впечатляващото при играта е отношението на децата без проблеми към своите връстници с физически и сензорни увреждания и с интелектуални затруднения. Основната целта в футболните срещи е честната игра и да си помагат взаимно.

Представителят на "Спешъл Олимпикс България" Емил Иванов  благодари на Спортно училище „Св. Климент Охридски” - Враца за проявения интерес и участие в Кампанията "Да играем заедно"- Враца 2017.


Спортно училище "Св. Климент Охридски"