Изява по проект Твоят час

На 28 април 2017 г. се проведе изява на клуб по интереси "Стил и прецизност" на тема "Есето в българската и в световната литература". Учениците четоха свои есета на тема "Общуването".


Спортно училище "Св. Климент Охридски"