Състезание "Стани отличник" по проект Твоят час

На 10 март се проведе състезание "Стани отличник" по проект Твоят час клуб по интереси "Стил и прецизност"


Спортно училище "Св. Климент Охридски"