Етичен кодекс

Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в Спортно училище „Св. Климент Охридски”- гр. Враца, регламентира етичните правила, които следва да се прилагат при изпълнение на служебните задължения и при конфликт на интереси, установява норми на поведение.

Електронна поща за сигнали:   su_etika@abv.bg


Спортно училище "Св. Климент Охридски"