Национално външно оценяване на дигитални компетентности

Учениците, показали най-висок резултат на Националното външно оценяване на дигитални компетентности от Х клас на Спортно училище "Св. Климент Охридски"


Спортно училище "Св. Климент Охридски"