Ден на българския спорт и международен ден на предизвикателството 14 май 2016

Спортно училище "Св. Климент Охридски"