8 януари - учебен ден

На 08.01.2016 г. /петък/ учебните занятия в училищата в община Враца да започнат в

9.00 ч. - за І-ва смяна и

12.30 ч. – за ІІ-ра смяна

Продължителност на учебния час – 20 минути; междучасие – 5 минути.


Спортно училище "Св. Климент Охридски"