Кампания на ЕКОПАК

Учениците на СУ "Св. Климент Охридски" получиха грамота и награди за активно участие в кампанията на ЕКОПАК България и Община Враца "Стани Екогерой! Научи всички в къщи да събират разделно!". Изпълнителният директор Тодор Бургуджиев награди Кристиян Йотов, ученик в VІ  клас с индивидуална награда за активно участие. Награди  получиха и Нивея Попова и Ивалин Николов- ученици в VІІІ клас.


Спортно училище "Св. Климент Охридски"