Национална седмица на четенето

В изпълнение на дейности по Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 2014-2020 г, СУ " Св. Климент Охридски" участва активно в  проведената от 7 до 12 декември 2015 г Национална седмица на четенето.


Спортно училище "Св. Климент Охридски"