Отбелязване на световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП

15.11.2015 СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПТП

С тази картина призоваваме всички да си спомнят за жертвите  и да осмислят всеки миг поведението си на пътя,  така че това никога да не се повтаря!

Автор на рисунката е Георги Николаев Ризов на 10 г., от гр. Пазарджик. С нея той участва в ежегодния конкурс за детска рисунка на тема „С очите си видях бедата” 2015.

В нашето училище излъчихме радиопредаване посветено на световния ден за въпоменание на жертвите от ПТП.

С учениците от 8 клас гледахме клипове за: опасностите, свързани с говоренето на пешеходци по мобилен телефон, и безопасно управление на велосипед


Спортно училище "Св. Климент Охридски"