Мероприятие с център за кариерно ориентиране - Враца

Спортно училище "Св. Климент Охридски"