Занятие по пожарна безопасност

     Днес, 28.10.2015 г. се проведе практическо занятие за проиграване на плана за евакуация в СУ „Св. Климент Охридски“ – Враца. В него участваха персонала и учениците от училището.

     Сигналът за пожар бе даден чрез звуков сигнал от отговорника по пожарна безопасност в 9,40 часа. Всички от пребиваващите в сградата успяха да напуснат помещенията за 2 мин. и 25 сек. Участниците бяха строени в двора на училището и проверени от преподавателите по списък.

     Присъстваха линейка и пожарна кола. Извършиха се демонстративни действия по оказване на спешна помощ на пострадал и гасене на пожар.

     Занятието приключи в 10,05 ч.


Спортно училище "Св. Климент Охридски"