Лична хигиена - урок в 8 а клас

В часа на класа фелдшерката на училището Камелия Цолова проведе беседа с учениците от 8 а клас на тема "Лична хигиена". Учениците участваха в беседата с въпроси, предложения и изказваха мнение.


Спортно училище "Св. Климент Охридски"