Най-големият урок в света

Целта на инициативата е да се запознае младото поколение с новите Глобални цели за устойчиво развитие и да поемем ангажимент към бъдещето на децата и на цялата планета.
17-те глобални цели за устойчиво развитие са насочени към три изключителни постижения в следващите 15 години в трите основни измерения на устойчивото развитие– икономическо, социално и екологично, а именно:
:: Да изкореним крайната бедност;
:: Да се справим с неравенствата и несправедливостта;
:: Да се справим с климатичните промени.

Уроци бяха проведени в 8 а , 10 а и 10 б, 11а и 11 б класове.


Спортно училище "Св. Климент Охридски"