Европейски ден на спорта в училище - 2015

Спортно училище "Св. Климент Охридски"