Откриване на учебната 2015/2016 година

Успешна учебна година на всички учители и ученици
в Спортно училище "Св. Климент Охридски"

Спортно училище "Св. Климент Охридски"