Беседа на тема "Мерки целящи укрепване на антикорупционната среда"

В изпълнение на раздел ІІІ от Плана за действие за превенция и противодействие на корупцията- област Враца, на 12.03.2015 г. се проведе беседа с учениците от ХІ и ХІІ клас с представители на  ИДПС към ОДМВР- Враца на тема "Мерки целящи укрепване на антикорупционната среда"

Спортно училище "Св. Климент Охридски"