Съвместно мероприятие с център за кариерно ориентиране - гр. Враца

Съвместно със специалисти от център за кариерно ориентиране - гр. Враца бе тестван от наши ученици националния портал за кариерно ориентиране на ученици -http://orientirane.mon.bg/development/

Спортно училище "Св. Климент Охридски"