Антидопингово обучение срещу фалшивото себеутвърждаване

На 10 февруари 2015 г специалисти от Антидопинговият център към Министерство на младежта и спорта организираха  обучение в СУ” Св. Климент Охридски”- Враца.

Проектът, финансиран от фонда на ЮНЕСКО за елиминиране на допинга в спорта  цели разширяване на познанията на спортистите за забранените вещества и методи, както и риска при използване на допинг.

                        Ще бъдат изнесени две лекции пред  ученици от ІХ до ХІІ кл, преподаватели и учители по спорт  посветени на:

·                     Антидопингови правила (WADA, Кодекс, забранените вещества и методи);

·                     Технически процедури и нарушения при допинг тестове и на антидопинговите правила;

·                     Ефекти на анаболните стероиди, рискове при използаването им;

·                     Влиянието на наркотиците и стимулантите, рискове при използаването им;

·                     Хранителни добавки;

·                     Аналитични резултати и разрешения за терапевтична употреба (РТУ).

Всички участници получиха информационни материали и брошури, които имат за цел да предоставят кратка, точна и ясна информация за борбата срещу допинга като цяло и за отделни нейни аспекти.  

Следваща лекция на специалистите от Антидопинговият център в СУ” Св. Климент Охридски”- Враца ще се проведе на 24 февруари 2015 г.


Спортно училище "Св. Климент Охридски"