Съвместна инициатива за залесяване на училищния двор на Спортно училище

На 28 октомври 2014 г. бе осъществена съвместна инициатива на РИОСВ – Враца, Природозащитен център Натура към ДПП „Врачански балкан“, Клуб приятели на природен парк  „Врачански балкан“ и ученици от СУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Враца.

Извършено бе залесяване на училищния двор на Спортно училище с 8 бр. Туя. Средствата за залесяването са събрани от проведената изложба – търг „Купи картина – спаси природата“ по повод  Деня на околната среда.


Спортно училище "Св. Климент Охридски"