Откриване на учебната 2014/2015 година

Спортно училище "Св. Климент Охридски"