Среща с Ученическия Общински съвет - Враца

На 17.12. 2013 г. в СУ "Св. Климент Охридски" се проведе среща на Ученическия Общински съвет - Враца с Ученическия Училищен съвет.
Целта на работната среща бе обсъждане на въпроси, свързани с училищния живот и ученическата общност,  за реализиране на идеи и инициативи в извънучебните дейности.
Николай Николов - председател на Ученическия Общински съвет - Враца запозна ученическия актив с насоките на младежката политика, неформалното образование и предизвикателствата към младите днес.

Спортно училище "Св. Климент Охридски"