Първо национално състезание по речеви и комуникативни умения на английски език

“To be lasting, peace must be anchored in each of us so we
become its natural ambassador”
18 октомври 2013г.

Спортно училище "Св. Климент Охридски"