Откриване на мултимедиен кабинет

На 11 септември 2013 година открихме новия мултимедиен кабинет.
В час на класа учениците от 10а клас се срещнаха с Васил Ангелов - автор на стенописта в класната стая. Гости в часа бяха: Петя  Николаева - експерт по български език и литература, Деница Йорданова - студентка в НХА, Евгени Генков - учител по изобразително изкуство в СОУ  "Отец Паисий" - град Враца и бивши ученици на Спортното училище.

Спортно училище "Св. Климент Охридски"