Откриване на учебната 2013/2014 г.

На 2 септември 2013 г. с вълнуващо тържество бе открита учебната година в СУ "Св. Климент Охридски".
Петокласниците бяха посрещнати с хляб, сол и китка здравец.
Учениците бяха поздравени от директора на училището г-жа Даниела Велкова. Беше прочетен и поздравителен адрес от Министъра на МОН г-жа Анелия Клисарова.

Спортно училище "Св. Климент Охридски"