Иван Петров - "Ученик на годината" в областта на спорта за 2013 г.

Наградата на Кмета на Община Враца

 в системата на народната просвета и в областта на културата за "Ученик на годината" в областта на спорта за 2013 година бе връчена на

Иван Калинов Петров

 ученик в Х б клас на Спортно училище "Св. Климент Охридски" - Враца, 17-годишен,

държавен шампион по лека атлетика в дисциплините 400 м гладко бягане и 400 м препятствено бягане.


Спортно училище "Св. Климент Охридски"