Тютюнопушене или здраве - изберете сами

Лекция на тема "Тютюнопушене или здраве - изберете сами" е проведена в 6 кл. от мед. фелдшер К. Цолова.


Спортно училище "Св. Климент Охридски"