"Животът е безценен! Не го заменяй за дрога!"

Лекция на тема "Животът е безценен! Не го заменяй за дрога!" изнесе мед. фелдшер на училището г-жа Камелия Цолова пред учениците от 5 клас.

Спортно училище "Св. Климент Охридски"