Тържествено честване на 35 години СУ "Св. Климент Охридски"

Тържествено честване на 35 години СУ "Св. Климент Охридски"

на 23 ноември 2012 г. от 11 ч. в градска концертна зала Враца


Спортно училище "Св. Климент Охридски"