Лекция "Вредата от тютюнопушенето"

В изпълнение на дейностите на НК "Участвам и променям!"  ученици от V и VІ клас взеха участие в лекция от рубриката "Психично здраве" -  "Вредата от тютюнопушенето", проведена на 24.10. 2012 г.

Спортно училище "Св. Климент Охридски"