Откриване на учебната 2012/2013 година

Спортно училище "Св. Климент Охридски"