В подкрепа на инициативата "Да изчистим България за един ден" - 12 май 2012 г.

Учениците на спортно училище -  гр. Враца подкрепиха инициативата на БТВ „Да изчистим България за един ден!" като активно се включиха в почистването  на  зони около спортните зали и тренировъчни игрища на Спортен комплекс "Христо Ботев" и зала "Вестител".

Спортно училище "Св. Климент Охридски"