Ден на ученическото самоуправление

На 9 май,  Денят на Европа, в спортното  училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Враца имаше нещо необичайно – ден на ученическото сомоуправление.
На пръв поглед всичко бе по установения ред – учебните часове, междучасията, задачите за деня, но ръководството и управлението бяха в  ръцете на учениците.
Под зоркия поглед на г- жа Даниела Велкова на директорския  стол седна председателката на ученическия съвет - Ива Георгиева, ученичка от  Х а клас. Състезателката по волейбол сподели, че този ден е изключително полезен за нея, защото е получила реална преценка за взаимоотношенията в педагогическия колектив и поне за ден е била част от сериозния свят на възрастните.
Не по-малко вълнуващ бе денят и за помощник-директора Петър Градинарски, ученик от ХІ а клас. Състезателят по спортна стрелба бе заел мястото на г-жа Камелия Генова.
Инициативни ученици  заместваха преподаватели по различните  учебни предмети. Незабравим спомен за същността на преподователската дейност ще остане и за Сребрина Цветанова, преподавател по физика и астрономия  и Теодор Демиев – преподавател по български език и литература.
Идеята беше възпитаниците на спортното училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Враца да почувстват задълженията на ръководството на училището и  на своите учители и всички отговорности които изпълват ежедневния учебно-възпитателен процес.

Спортно училище "Св. Климент Охридски"